top of page

Efektivita, Wellbeing a TOP Performance - Propojení Flexjobs + Odyssey

2 expertizy, různé pohledy na věc a přece lze vše sjednotit pod jednu střechu. Jak? Podívejte se na video. #flexjobs #odyssey Zdenka Studená a Martin Ruman o nejdůležitějších otázkách dnešních dnů. Moderuje David Vrba.댓글


bottom of page